Ronald Schuermans

Mijn visie en waardes

Een eerlijke en respectvolle manier van samenwerken, gecombineerd met een no-nonsense, resultaat- en praktijkgerichte aanpak, dat is mijn kijk op een duurzame professionele relatie. Hierbij staat de klant steeds centraal.

Daarnaast zijn volgende waardes voor mij cruciaal:

Integriteit

Hoe belangrijk de resultaten in het kader van de vooropgestelde doelstellingen ook zijn, ik zal er ten allen tijde naar streven om hierbij de integriteit steeds te bewaren, dit steeds binnen een kader van wederzijds respect en vertrouwen.

Teamwork

Talent wins games, but teamwork and intelligence wins championships.
– Michael Jordan

De beste resultaten krijg je niet als individu, maar door het inzetten van een gemotiveerd team. Mensen inzetten waar ze het sterkst in zijn, hen hierbij coachen en steeds uitgaan van het belang van het team, zo zie ik de rol van een echte “leider”.

Innovatie

Zoals elders al vermeld, in een steeds veranderende wereld is stilstaan gelijk aan achteruitgaan. Daarom is het belangrijk om tegen de stroom in te durven roeien, kritisch te zijn, en dingen anders te durven aanpakken.

Betrokkenheid

Een heldere visie en strategie en dito doelstellingen hebben slechts zin als je hier de hele organisatie mee bereikt. Initiatieven nemen om mensen blijvend te betrekken in de diverse “Continu verbeter”-projecten zijn dan ook cruciaal om blijvend succesvol te zijn.